Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
February 19, 2012
Image Size
67.8 KB
Resolution
900×631
Submitted with
Sta.sh
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
5,988 (1 today)
Favourites
507 (who?)
Comments
69
Downloads
85
×
Phoenix's tears by 69XuXu69 Phoenix's tears by 69XuXu69
Just practice ~ =)
Gift for :iconleehaff: =)
This is my Danmei's character :happybounce:
Hope you like it :heart:

Commissions are openning: [link]
--------
Ngâm dấm từ Tết đến giờ, đến khi lên màu, ........ ôi cái giấy, uất hận ghê gúm, bể màu tùm lum hết, lem nhem wa' hu hu hu T^T^T^T
*Ra đời sau những ngày "thú tính" đại phát* :rofl:
*ta vẽ Danmei đấy, k phải ngôn t́nh đâu* :rofl: :rofl: :rofl:
*con phượng hoàng thực chất là con công trong sở thú đă đc bơm thịt, đắp cánh và blah blah blah .......*
há há há :rofl:
Add a Comment:
 
:icongal91:
gal91 Featured By Owner Jul 7, 2013  Hobbyist Digital Artist
Amazing!
Reply
:iconchocolate21secret:
chocolate21secret Featured By Owner Jul 4, 2013
cho mk hỏi bông hoa màu đỏ đó là hoa gì đc ko ,hay thấy trong tranh mà ko bik
Reply
:icon69xuxu69:
69XuXu69 Featured By Owner Jul 4, 2013  Student Digital Artist
Hoa đỏ là Bỉ Ngạn, màu vàng trắng hoặc vàng là Mạn Đà La hay Mạn Châu Sa =)
Reply
:iconchocolate21secret:
chocolate21secret Featured By Owner Jul 4, 2013
ồ cảm ơn bạn nhìu lắm nhé ,giờ tớ mới bik đấy
Reply
:iconspiderlily1012:
spiderlily1012 Featured By Owner Jun 21, 2013
its so good what specific brand of water color do u use and what color do u use for skin tone also if i may ask how long have u been drawing and are u self taught
Reply
:iconbezawesome:
bezawesome Featured By Owner Dec 16, 2012  Hobbyist Traditional Artist
the detail really really shows
Reply
:icon69xuxu69:
69XuXu69 Featured By Owner Dec 17, 2012  Student Digital Artist
Thanks :heart:
Reply
:iconpara-novelist:
Para-Novelist Featured By Owner Sep 27, 2012
...wow... This is really amazing!
Reply
:icon69xuxu69:
69XuXu69 Featured By Owner Oct 12, 2012  Student Digital Artist
Thanks :D
Reply
:iconpara-novelist:
Para-Novelist Featured By Owner Oct 18, 2012
Your welcome! :)
Reply
Add a Comment: