Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
June 7, 2013
Image Size
101 KB
Resolution
960×574
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
4,210
Favourites
563 (who?)
Comments
32
Downloads
14
×
Poster Dao Phi Thien Ha 2 by 69XuXu69 Poster Dao Phi Thien Ha 2 by 69XuXu69
I'm so tired. :(

*watercolour on canson paper
size A3

Commission: [link]
---------------
Vẽ cấp tốc trong 3 buổi với cái khổ lớn vậy, đã thế còn ko có cọ, màu mè chắp vá nữa chứ, đuối mún chết ~.~
Add a Comment:
 
:iconcamilleduvent:
camilleduvent Featured By Owner Jul 20, 2013
Nhìn cái bìa và ảnh của "Đạo phi thiên hạ" mình đã tự hỏi không biết đây là tác phẩm của nhân tài Việt Nam nào, vì đấy không phải là bìa gốc. Hôm nay mới tìm được bạn :D Ngưỡng mộ quá. Love 
Reply
:icondevine-consciousness:
devine-consciousness Featured By Owner Jul 2, 2013
this is amazing, may i ask how many water colors you need to be able to do something like this? or at least how do you get a color like you have on there robes, the water colors i have are basic whites and yellows so do you mix them and get that color? or do you have a tan color already
Reply
:iconjaeyu:
jaeyu Featured By Owner Jun 26, 2013
>"< quá ngưỡng mộ bức này
Reply
:iconzehel-ainsworth:
Zehel-Ainsworth Featured By Owner Jun 23, 2013  Hobbyist Artist
They luk alive
Reply
:iconakiawalker:
AkiaWalker Featured By Owner Jun 18, 2013   Traditional Artist
I absolutely love this scenery~ <3
Reply
:iconfallenangelskyla:
FallenAngelSkyla Featured By Owner Jun 12, 2013  Hobbyist Digital Artist
Wow, amazing work! I love the snowy trees :)
Reply
:icontwin1992:
twin1992 Featured By Owner Jun 12, 2013
rất thích cách em Tsutsuji-Sakai tô quần áo và bg :love:
Reply
:iconvampiresongka:
vampiresongka Featured By Owner Jun 12, 2013  Student Artist
i love the flowiness to the clothing ///
Reply
:iconladyshotacon:
LadyShotaCon Featured By Owner Jun 11, 2013  Hobbyist Digital Artist
such a beautiful piece u made!
Reply
:iconspiritimmortallisa:
spiritImmortalLisa Featured By Owner Jun 11, 2013
wow, this is amazing work, I like it
Reply
Add a Comment: